Tervetuloa!
Miten voimme palvella?

Perustajaurakoinnin asuntokauppalain mukaiset velvoitteet

Turva-asiakirjat ja valvonta

Perustajaurakointiin liittyvät asuntokauppalain velvoitteet, projektinjohto- ja muut tehtävät tarvekartoituksesta vuositarkastukseen ja kaikki siltä väliltä. 

Rakentamiseen kohdistuvat sopimukset ja asiakirjat

Urakka-asiakirjat liitteineen sekä muut sopimukset ja asiakirjat

Kaikki rakentamiseen ja kiinteistöihin kohdistuvat urakka-asiakirjat liitteineen, kiinteistöjen ja osakkeiden kauppakirjat, hallinnanjakosopimukset, rasitussopimukset, viranomaistulosteet, ym.

Kirjanpito

Urakoitsijat ja asuntoyhteisöt

Erityisesti perustajaurakoitsijoiden ja yleisesti rakennusalan yritysten sekä asuntoyhteisöjen rakentamis- ja asumisaikainen taloushallinto.

Asuinkiinteistöjen hoito

Isännöinti, huoltokirjat ja pitkän tähtäimen suunnitelmat

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen ja isännöitsijän velvollisuuksiin kuuluvat kiinteistöjen hoitovastuut sekä muut tavanomaiset hallinnolliset, taloudelliset ja tekniset tehtävät.