Osaaminen on vahvuus kohti onnistumista!

Kokemuksen ansiosta kykenee näkemään jopa nurkan taakse...

Toimintamme ensisijainen tarkoitus on, että asuntokauppalaki voisi lähtökohtaisesti toimia niin kuin lainsäätäjä on alunperin tarkoittanut. 

Rakentamistöiden keskeytymisen syy on lähes aina yksinkertaisesti taloudellinen. Vakavimmillaan se voi aiheuttaa perustajaosakkaan konkurssin. Asuntokauppalaki on laadittu hyviä tarkoitusperiä varten, mutta kuten media on valtakunnallisesti todennut, se ei ongelmatilanteissa suojaa asunto-osakkeiden ostajaa kovinkaan hyvin. 

Useimmiten kyse on siitä, että perustajaosakkaalla on vilpitön tarkoitus toteuttaa rakennushanke sitovien turva-asiakirjojen mukaisesti, mutta osaaminen puuttuu. Vastaavasti osakkeenostajilta puuttuu tietämys siitä, miten esim. rakentamisen aikana kauppahintojen maksuerien tulisi asunto-kauppalain mukaan erääntyä.

Liian usein osakkeenostajat ovat maksaneet kauppahintaa enemmän kuin kohteen valmiusaste ja asuntokauppalain säännökset olisivat antaneet aihetta. 

Välillä näkee, että turva-asiakirjojen säilyttäjäkin on antanut perustajaosakkaan nostaa yhtiölainaa valmiusastetta enemmän. Toisaalta pankille on usein toimitettu valmiusastetodistuksia, jotka eivät selvästikään vastaa todellista valmiusastetta.

Virheellinen toiminta ei useinkaan ole tahallista, vaan kyse on käytännössä tietotaidon ja osaamisen puuttumisesta!

Ongelmana on, että tietotaitoa ja osaamista ei löydetä tai ei osata hakea, sitä pidetään kysymättä niin kalliina, ettei siihen kannata satsata. Joskus on eteen tullut tapauksia, jossa on oltu sitä mieltä että "kyllä nämä nyt itsekin hallitaan, ei tässä mitään ruudinkeksijää tarvita". Niinpä.