Rakennuttaja-asiamiestoimisto

Palapelisi viimeistelevä värikäs palanen

Perustajaurakoinnin asuntokauppalain mukaiset velvoitteet

Turva-asiakirjat ja valvonta

Perustajaurakointiin liittyvät asuntokauppalain velvoitteet, projektinjohto- ja muut tehtävät tarvekartoituksesta vuositarkastukseen ja kaikki siltä väliltä. 

Rakentamiseen kohdistuvat sopimukset ja asiakirjat

Urakka-asiakirjat liitteineen sekä muut sopimukset ja asiakirjat

Kaikki rakentamiseen ja kiinteistöihin kohdistuvat urakka-asiakirjat liitteineen, kiinteistöjen ja osakkeiden kauppakirjat, hallinnanjakosopimukset, rasitussopimukset, viranomaistulosteet, ym.

Kirjanpito ja verotus

Urakoitsijat ja asunto-osakeyhtiöt

Perustajaurakoitsijoiden ja muiden rakennusalan yritysten kirjanpito ja tilinpäätös sekä välillinen ja välitön verotus. Myös asunto-osakeyhtiöiden rakentamis- ja asumisaikainen kirjanpito ja tilinpäätös.

Asuinkiinteistöjen hoito

Kiinteistön huoltokirjat ja pitkän tähtäimen huoltosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen ja isännöitsijän velvollisuuksiin kuuluvat kiinteistöjen hoitovastuut sekä muut tavanomaiset hallinnolliset, taloudelliset ja tekniset tehtävät.