Vähälukuinen, mutta laadukas tiimimme

Osaaminen on vahvuutemme matkalla kohti yhteistä päämäärää

Jari Koivuluoma

rakennuttaja-asiamies RAK

Tutkinnon lisäksi vuodesta 1997 lukien käytännön kokemusta perustajaosakkaiden hallinnollis-taloudellisesta projektijohdosta sekä rakennusalan yhtiöiden talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta hoitamisesta.

Vahvana erityisosaamisena RS-hankkeiden kokonaisvaltainen hoitaminen ja ongelmien ratkaisut, asuntokauppalain sekä osake- ja asunto-osakeyhtiölain säännökset.

Vahvana osaamisena rakennusalan kirjanpito ja verotus, sopimusjuridiikka yleisesti ja rakennusalan sopimukset erityisesti sekä kiinteistöjen ja osakkeiden kaupat.

"Mis sää oikee hyvvää miäst tarvit, iha rautast ammattilaist, täs sul o sellane..."

Eero Alakruuvi

kirjanpitäjä

Tehostaa taloushallinnon toimintoja keskittyen vastaamaan koko asiakaskunnan kirjanpitojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. 

"Kirjanpidot hoituvat täsmällisesti ja ajallaan..."